Veel gestelde vragen

Het scherm van een iPad is gebarsten/gebroken/helemaal aan gruzelementen. Wat nu?
bijgewerkt op 8 jaar geleden

Er zijn een aantal opties. eerst is het belangrijk om te weten of de iPad: 
1. Verzekerd is
2. Garantietermijn nog niet verlopen is.

Als de iPad verzekerd is:

Dan contact opnemen met de verzekeraar. Voor iPads van leerlingen die gekozen hebben voor aanschaf via school en daar ook apart bij hebben gekozen voor een verzekering is de kans groot dat deze verzekering is afgesloten bij Cover You verzekeringen. Die zijn hier te vinden: https://www.coveryou.nl/

Als de iPad niet verzekerd is
Dan zijn er de volgende opties:

1. Nieuwe iPad aanschaffen
2. Naar (dichtstbijzijnde) Applestore om iPad te laten repareren/omruilen
3. Naar iPad/Mobiel reparatiewinkel
4. Reparatie door Eric van de ICTafdeling

Als er gekozen wordt voor optie 4. Reparatie door Eric van de ICTafdeling dan is het belangrijk om te weten dat aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden voordat er gerepareerd kan worden.
Let Op: Eventuele garantie die nog op de iPad zit komt met de reparatie te vervallen. Als het verlopen van de garantie niet gewenst is dan is de enige optie dat de reparatie via de officiële Apple kanalen gebeurt: Dus optie 2, bij de Applestore.
Verder geven wij geen garantie op de reparatie. Indien iemand wel garantie op de reparatie wil dan is de enige optie weer om naar de Applestore te gaan en de reparatie via hen te laten verlopen.


Voorwaarden voor reparatie:
- Het betreft een iPad 4 of een iPad Air. (Let OP: Niet de iPad Air 2 of de iPad Pro, deze kunnen we niet repareren)
- De schade betreft alleen het glasplaatje van de iPad. Als er ook nog waterschade is of andere schades dan kunnen we dit niet repareren en zal er teruggevallen moeten worden op optie 1, 2 of 3
- De iPadbehuizing is niet vervormd. Dus geen gedeukte hoek(en), zijkant(en). Ook mag de iPadbehuizing niet gebogen/krom zijn.

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan is het waarschijnlijk mogelijk dat de reparatie door Eric uitgevoerd kan worden.

- Indien het een iPad van een leerling betreft:
Verdere voorwaarde...
- Indien het een iPad van een leerling betreft dan willen we vooraf EUR 75,- en een handgeschreven, door ouder(s)/verzorger ondertekend briefje waarin wordt aangegeven dat er akkoord gegaan wordt met de reparatie en dat ,indien van toepassing, de garantie komt te vervallen. 


Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...